Aktuelt

 

Teaterskolen Kastali’a afholdte generalforsamling fredag den 4. maj kl. 16.30

§6 Generalforsamling:

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens og den dagligledelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Forslag fra bestyrelsen: Fremtidig forældreinvolvering.
9. Eventuelt

Link til referat: http://www.teaterskolenkastalia.dk/data/uploads/saeson-28/referat-generalforsamlingen-teaterskolen-kastalia-2018.pdf

Link til årsregnskab: http://www.teaterskolenkastalia.dk/data/uploads/saeson-28/arsregnskab-2017.pdf

..................................

Kære Kastaliser over 14 år.
Vi er blevet spurgt om nogen Kastalister, kunne tænke sig at være med i en elevgame event den 25. august 2018 - det mente jeg nok der var nogen der ville. Se nedenfor.

Elevgame er et event der startede i 2011 og er for alle ambulance elever i hele Danmark.
Der plejer at være 50 elever (10 hold med 5 elever på hvert hold) skal dyste imod hinanden i ambulancefaglige opgaver.
Eleverne bliver blandet efter erfaring, så der på alle hold er helt nye elever og lettere erfarne.
Der vil være 9 øvelser i alt, hvor "ungdomsfesten" så vil være den ene af øvelserne.
Hver øvelse vare 30 min alt i alt. 20 min til selve øvelsen og 10 minutter til feedback til eleverne.
Ved hver øvelse er der ambulancedommere der giver faglige tilbagemeldinger til eleverne, men vi vægter også meget at figuranter (det er jer) giver en tilbagemelding om hvordan de oplevede elevernes måde at tale på, skabe ro og oplyse "patienterne" om hvad der skal ske.
Så jeres (det er jer) øvelse skal altså gentages ca: 10 gange. 1 gang til hvert hold.

Vi har altid læge, jordemødre,sygeplejesker med og har også haft, politifolk

Case/øvelsen Ungdomsfesten:
Vi havde tænkt, at det skulle være en vild ungdomsfest eleverne ankommer til. Der skulle være højt musik, nogen der er beruser, på piller/svampe der virker euforiske og påvirkede. eventuelt nogen der har tager en overdosis. Måske nogle er er meget urolige og bekymret...Ambulance elever skal så undersøge de påvirkede og vurdere hvor "kritiske" de unge mennesker er.

Selve øvelsen er ikke fastlagt endnu så hvis I har forslag til at give øvelsen et fedt pift er der bestemt mulighed for det. Vi tilpasser øvelsen efter hvor mange der kommer og efter gode og sjove tiltag.
Vi havde tænkt at der skulle være en 5-6 unge mennesker måske flere alt efter hvor mange der kan og vil. Hvis I er friske på flere vil det være super fedt hvis der måske kunne komme en 10 stykker (gerne både drenge og piger) for så vil i kunne overlappe hinanden, så I ikke er "på" ved hver øvelse men have mulighed for at komme lidt rung ind i mellem og se de andre øvelser og hele området.

Praktisk:
Den 25. august kl. 08.30 på langvang (Randers) hvor der vil være mulighed for at få udleveret figurant tøj og blive sminket til øvelserne.
Vi kan desværre ikke tilbyde løn, da det er et frivilligt arrangement, men derimod kan vi tilbyde:
- fuld forplejning
- Street kaffe/the/kakao ad libitum ;o) (der kommer en barista og laver go kaffe)
- mulighed for at komme rundt og se alle de fede øvelser ind i mellem
- Der kommer verdens største LEGO ambulance ;o)
- Super, sjov dag :o)
Vi slutter dagen ca 16.30 +/-

Alt i alt er der ca. 120 Dommere/figuranter/deltagere/publikum/boder m.m.. Vi ønsker en event lignende stemning, så jeres familier er også velkomne.
Så håber I vil være med til at skabe en forrygende dag, hvor stemning er i top og som er super lærerig for alle, både elever, figuranter og dommere.
Gå ind på vores Facebook side Elevgame, og se billeder fra de tidligere elevgame

HVEM VIL VÆRE MED????