Fototilladelse

Samtykkeerklæring til brug af billeder

Undertegnede tillader hermed Teaterskolen Kastali’a at bruge billeder af os samt vores barn.

 Navn: ____________________________________________________________________

Navn: ____________________________________________________________________

Barnets navn: ______________________________________________________________

Barnets navn: ______________________________________________________________

Barnets navn: ______________________________________________________________

Kontaktoplysninger:_________________________________________________________

Billederne må anvendes af Teaterskolen Kastali’a til markedsføring/formidling.

På hjemmesider www.teaterskolenkastalia.dk

Ja___ (sæt kryds) Nej___ (Sæt kryds)

I brochurer, annoncer og lign. fra Teaterskolen Kastali’a

Ja___ (sæt kryds) Nej___ (Sæt kryds)

På sociale medier som Facebook, Instragram, Twitter, LinkedIn og lign.

Ja___ (sæt kryds) Nej___ (Sæt kryds)

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage jf. databeskyttelsesforordningens art. 7, stk. 3. Dette gøres ved at kontakte Teaterskolen Kastali’a via mail: admin@teaterskolenkastalia.dk

Hvordan behandler vi dine data

Teaterskolen registrerer, de oplysninger der er givet ved optagelsesprøven, i vores digitale system. Derudover gemmes det udfyldte skema med foto i mapper, der er låst inde. Begge opbevaringer har kun leder, undervisere og daglig administrator har adgang til.

Dato  
 

________                                           _____________________________________________