Specielt for forældre

Kastali’a har en masse elever! Alle disse dejlige børn og unge yder uge efter uge deres bedste på de skrå brædder, hvor de kaster sig ud i den ene grænseoverskridende teaterøvelse efter den anden. Det kræver mod! Det kræver gode kammerater og det kræver et trygt miljø, hvor man kan ha’ det sjovt og grine sammen – og alligevel blive taget seriøs for sin indsats.

Den fornemmeste opgave for en Kastali’a forældre er at støtte elevens teateraktivitet. Udover at stå på scenen er teater forbundet med mange forskellige opgaver – det er her, I som forældre meget gerne må træde til, når I har tid og lyst. Vi kan f.eks. have brug for hjælp til følgende:

 • kørsel af scenepodier ved forestilling
 • arrangering af tur til teaterfestival
 • bage en lækker kage
 • sy et forklæde eller anden form for kostume
 • lave en gang lasagne til 60 elever
 • servere morgenmad (ikke på sengen)
 • sætte en fiks frisure eller sminke 14 trutmunde
 • kravle på en meget høj stige og slæbe kasser (ikke på stigen)
 • scenografiopgaver så som at opfinde, tømre og male
 • sætte plakater op
 • transportere ting og sager
 • være billetkontrollør
 • give fif til en hjemmeside
 • dele blomster ud
 • hygge
 • være skaffedyr – f.eks. skaffe et lille, rundt, sort bord på hjul fra 1800 tallet
 • hjælpe med at rydde op efter forestillinger
 • og meget meget andet …

Vi tillader os at kontakte jer via aktuelt eller vores facebook gruppe ’Teaterskolen Kastali’a’, når der opstår et behov.

På Kastali’a er der meget usagt, det er ligesom en fornemmelse, (sådan gør man ikke eller sådan gør man) – det er alt sammen forventninger. Vi har forventninger til os selv, til andre, til lokalerne, kostumerne, forestillingen og ikke mindst til fællesskabet.

Derfor er de voksne på Kastali’a gået sammen og fundet udad hvilke forventninger de har til:  

 • ELEV: Eleven skal være en god kammerat og tage aktiv del i fællesskabet. Det betyder, at eleven skal tage ansvar for sig selv og for holdet. Eleven skal være rummelig og åben.
 • FORÆLDRE: Forældrene skal engagere sig i Kastali’a, ved at læse info og holde styr på datoer, indtil eleven selv formår det. Derudover forventes det at forældrene, er ambassadører for Kastali’a.
 • UNDERVISNING: Undervisningen skal lægge op til refleksion, læring og udfordringer. Eleverne skal have medindflydelse, dette via livsteater. Undervisningen skal være sjov for ALLE, hvilket betyder, der skal være plads til alle.
 • UNDERVISER: Underviseren skal have overblikket og det overordnede ansvar for holdet og undervisningen. Underviseren skal lægge vægt på fællesskabet frem for favorisering. Udvikle og udfordre sig selv og eleverne.
 • HJÆLPEUNDERVISER: Hjælpeunderviseren skal være et tydeligt spejl for eleverne, tage del i undervisningen og vise interesse.
 • ADMINISTRATION: Administrationen skal få det hele til at køre, eks. opdatere lister. Administrationen skal informere og kommunikere ud til personalet, inden det kommer ud til forældre.
 • LEDER: Lederen skal være Kastali’as ansigt udad til. Lederen skal være udviklende, lyttende, imødekommende og inspirerende. Lederen skal have tjek på økonomien og tage de svære beslutninger.
 • BESTYRELSEN: Bestyrelsen skal involvere og engagere sig. Bestyrelsen skal tage de sidste beslutninger, og så skal de tale Kastali’a gode.
 • LOKALER: Lokalerne skal efterlades, som de modtages – rent og ryddeligt. Lokalerne skal være inspirerende, og så skal teknikken fungere.
 • SCENOGRAFI: Scenografien skal være en kreativ medspiller, der passer til forestillingen. Den skal være en fælles inspiration/benspænd. Alle, både elever og voksne, har ansvar for scenografien.
 • KOSTUMER OG SMINKE: Der skal være et bredt udvalg af kostume/sminke. Dette indkøbes på forhånd alt efter behov. Det forventes, at der holdes orden – hvert hold rydder op efter sig selv.
 • GENERALPRØVE: Generalprøvedagen er et fælles ansvar. Vi hjælper hinanden med at få dagen til at glide. Der skal være en god stemning, og så skal lys og lyd fungere.
 • FORESTILLING: Forestillingerne skal være alderssvarende og nærværende. På forestillingsdagen tager eleverne ansvar for sig selv og sit hold. Forestillingen er afslutningen på en fælles rejse.
 • VOKSEN: Som voksen skal du være anerkende og inspirerede for dine kollegaer og elever. De voksne skal være ærlige og synlige for eleverne. Voksne er blot mennesker, der også kan lave fejl.
 • SANS: Vi forventer, SANS bliver et projekt, som kan booste Kastali’as position indenfor læring/skoletjeneste. At SANS også hjælper udfordrede børn og unge, der ikke er en del af Kastali’a
 • EKSTERNE JOB: At det giver lidt penge i kassen til Kastali’a, og evt. en lille mønt til vores spillere. At det er en god og lærerig oplevelse personligt og evt. udfordrende skuespilmæssigt at være med. At elever og voksne repræsenterer Kastali’a på en værdig og stolt måde og yder det bedste, de kan.

Alle disse forventninger er med til danne vores fantastiske fællesskab på Kastali’a