Teater i skolen – skoletjenste

Teater er den ultimative holdsport. Vi arbejder med teater skabt AF OG MED børn og unge. Det er børnenes kompetencer, proces, udvikling og medinddragelse, der altid er i centrum. Teater giver nye relationer, og eleverne ser hinanden i et nyt og positivt lys. Personlige kompetencer kommer i spil på en anderledes måde, hvor alle har en betydning. På Kastali’a arbejder vi med en teaterform, som særligt understøtter dette, idet vi har fokus på måder, hvor alle får mulighed for at byde ind med deres erfaringer. At arbejde med teater åbner elevernes øjne for egne og andres følelser. At arbejde med andres følelser kræver, man er hundrede procent nærværende og loyale overfor hinanden og forholder sig seriøst til arbejdet. Det skaber en empatisk stemning, hvor alle overskrider grænser og lade sig udfordre dramatisk og personligt. Eleverne lærer at tro på sig selv og andre.

Kastali’a har tilbud til både indskoling, mellemtrin og udskoling:

  • Teater som læringsvej – i dansk, kristendom og samfundsfag. Her er der tale om undervisningsforløb, hvor teater bruges som didaktisk metode i fagene. Således er der fokus på at lære med hele kroppen. Eleverne sætter sig selv i relation til det, der arbejdes med, og gør det til deres eget. Der er tale om en interaktiv metode, hvor eleverne går i dialog med både materialet og alle de andre deltagere. Eleverne udvikler på denne måde evnen til at ændre perspektiv og sætte sig i andres sted og på den måde opleves verden med nye øjne.
  • Valgfag – her er det ikke et spørgsmål om at kunne, men om at ville. Med udgangspunkt i elevernes egne ideer som det centrale, arbejdes der med livsteater. Der skal grines, grædes og opleves sammen og så producerer holdet deres egen manuskript. Perioden afsluttes med en forestilling. Skolen har mulighed for at lavet dette valgfag i samarbejde med Randers Ungdomsskole, hvilket betyder, det bliver udgiftsneutralt for skolen.
  • Elevens alsidige udvikling – kan bruges indenfor tværgående emner. Forløbet arbejder med fokus på inklusion, sociale kompetencer og trivsel. Det giver lysten til at lære, Det giver sjove fælles oplevelser og anderledes og lærerige skoledage. Dette er ikke bare en isoleret teateroplevelse, det¬¬ handler om ”En for alle – alle for en”. Eleverne lærer koblingen mellem teaterarbejdet og klassedynamikken – at være en god kammerat.
  • Basis teaterarbejde – forløbet arbejder med dét at turde; selvindsigt og teambuilding via øvelser og lege, der udvikler og løfter elevernes bevidsthed om det grundlæggende i teater. Det giver eleverne lyst og appetit til fordybelse i teatrets mange facetter. Dette kan evt. bruges som opvarmning til at lave skoleforestilling.
  • Udvikling og opsætning af forestillinger – forløbet arbejder med kreativ fantasi, sociale kompetencer, selvtillid, selvværd og at tage ejerskab. Eleverne inddrages fra den første idéudvikling til det færdige produkt: Teaterforestillingen.
  • Kompetenceudvikling af lærere – giver redskaber til processer, hvor sociale kompetencer og trivsel er i fokus. Hvad koster det og hvor?
De forskellige forløb tilpasses aldersgruppen, klassen eller klasserne. Antal kan variere fra minimum 12 til 100 elever. Et forløb kan minimum vare en halv dag, være 3 halve tirsdage, en hel dag en uge eller endda 14 dage. Prisen er 700 kr. i timen. Ved over 30 elever kræves to undervisere, pris 1.200 kr. pr. time. Pris for længere forløb kan forhandles. Kontakt os gerne for at høre om mulighederne. Undervisningen foregår hos jer, men der er også mulighed for at benytte Kastali’as øvesal i Underværket – pris 50 kr. i timen. Hvis forløbet afsluttes med en forestilling, kan det ske på skolen, men det er en ekstra motivation og oplevelse for eleverne at præsentere deres arbejde i en rigtig teatersal. Der vil være mulighed for opsætning af forestilling i blackbox i Underværket. En hel dags opsætning i en teatersal (inkl. lys, lyd og publikumsopsætninger) – pris 600 kr.

Vi er en teaterskole med pt. 138 elever. Vi har 10 aldersinddelte teaterhold, et talentudviklingshold og et kreativt skrivehold. Vores elever er fra 8 år til 24 år. Vi har til huse lokalt i Underværket i centrum af Randers.
Teaterskolen Kastali’a har eksisteret siden 2004 og består pt. af 4 undervisere, heraf 2 pædagoger, begge med mange års alsidig erfaring og uddannelse i undervisning i drama og teaterarbejde med børn og unge.
Vi er altid klar til en snak om, hvordan forløbet skrues sammen, så det passer til jeres elever og skole.