SANS

SELVVÆRD– ANERKENDELSE – NÆRVÆR – SAMMENHOLD

SANS   SELVVÆRD– ANERKENDELSE – NÆRVÆR – SAMMENHOLD

På Teaterskolen Kastali’a har vi gennemført en kvalitativ undersøgelse, som dokumenterer, at den dramapædagogik, som vi praktiserer på Kastali’a, hjælper udfordrede børn og unge med at blive mere robuste. Vores resultater kan ses i rapporten SANS, som kan downloades her.

 Hvad er det, vi kan?

Rapporten konkluderer, at Kastali’as dramapædagogik hjælper udfordrede elever med at skabe venskaber og forpligtende fællesskaber, turde være sig selv, skabe selvtillid og selvværd. At gå til teater på Kastali’a rækker dermed længere ud end teaterskolen, da de udfordrede elever udvikler sig til at blive mere robuste i deres hverdag. De dramapædagogiske øvelser på teaterskolen skaber en social sammenhængskraft, idet ingen kan undværes i holdøvelserne og det er en forudsætning, at alle deltager for, at øvelsen kan lykkes. Øvelserne skaber altså en gensidig afhængighed, der samtidigt øger elevernes samarbejdsevner.

 Fællesskabende dramapædagogik

I rapporten udtaler én af de interviewede, ”alle sammen [red. eleverne] er lige vigtige og der er ikke nogen, der kan undværes, så man kunne lade være med at komme til teater, så det er et enormt forpligtende fællesskab”. Øvelserne gør altså, at eleverne føler, at de bliver en del af et fællesskab, hvor alle er lige vigtige, og derfor møder de op. Vores øvelser har derfor en betydning i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber, som er en forudsætning for at bekæmpe skolevægring og mistrivsel.

Vores dramapædagogik lærer eleverne om forpligtende samvær og skaber dette. Her bør det understreges, at Kastali’a ikke skaber forpligtende præstationer, men har fokus på at lære eleverne, hvordan man er sammen som mennesker, og ikke hvad de andre forventer, at man skal præstere. Man skal føle og tage ansvar for fællesskabet.

Selvværd og selvtillid

Derudover konkluderer rapporten, at Kastali’as dramapædagogik styrker elevernes selvværd, så de tør stole mere på deres egne følelser og deres egen dømmekraft. Øvelserne er med til at skabe en udadvendthed, som gør, at eleverne er åbne for nye relationer, hvilket på den lange bane også er med til at skabe et bedre mentalt helbred for eleverne.

Samarbejde med Kulturskolen Viborg og lokale folkeskoler

Med projekt SANS vil vi gerne udbrede Kastali’as dramapædagogiske værktøjer til folkeskolen, og vi har indledt samarbejde med Kulturskolen Viborg, så vi får SANS udbredt til andre kommuner også. Kulturskolens partnerskole er Bjerringbro Skole, og her i Randers er Kastalia’s partnerskole Hobrovejens Skole.

 Vision

Vi tror på, at vi gennem vores dramapædagogiske øvelser kan hjælpe med at skabe inkluderende fællesskaber i de enkelte skoleklasser, som vil skabe større trivsel hos børn og unge med udfordringer.

Projektperiode

Undervisningen i SANS starter i august 2023 på vores partnerskoler og strækker sig over 1,5 år.

 

SANS er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje, Østifterne, Lemvigh-Müller Fonden, Randers Kommunes Udviklingspulje, og Lions Club Randers Gudenaa.

 

Teaterskolen Kastali’a

Kastali’a, teaterskolen der udvikler!

Kastali’a lærer ikke børn at blive til noget, men at blive til nogen.

Følg os

KØB TEATERAKTIER

Støt Teaterskolen Kastali’a ved at købe en teateraktie.
En teateraktie koster enten 1.250 kr. eller 2.500 kr eller 5.000 kr.
Du/I er velkommen til at købe mere end én.