Til forældre og elever– coronaretningslinjer på Kastali’a – opdateret mandag d. 10.august 2020

Vi glæder os til at se jer igen, hvor alle bedes respektere de gældende retningslinjer angående hygiejne og afstand. Den ekstra afstand vi skal holde, når vi leger og øver i denne sæson gør, at vi har lavet meget om.

På Kastali’a er vi vant til en del kropskontakt, da vi krammer, giver massage, danser tango og i det hele taget bruger kroppen meget og er tætte. Dette kan i denne sæson ikke lade sig gøre i samme omfang som tidligere og det vil underviserne tage højde for i planlægningen og udførelsen af de enkelte øvegange.

Kastali’a er normalt et krammested, men det skærer vi desværre ned på. Vi er en stor gruppe, hvor I er sammen med en masse, som I ikke normaltvist er sammen med til hverdag.

I løbet af undervisningen vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om afstand ikke kan eller skal efterleves. Det kan for eksempel være børn, der skal trøstes.

For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældre overholder anbefalingen om en meters afstand til personale og andre elever. Hvis et barn eller andre i husstanden bliver testet positiv med COVID-19, skal I hurtigst muligt meddele det på telefon til leder Lisbeth Nielsen. Elever og undervisere forventes at blive hjemme ved tegn på sygdom og informere ledelsen herom, så vi kan agere forsvarligt på dette.

Særligt til eleverne:

Lad være med at røre ved de mange spændende rekvisitter, kostumer og andre sjove ting, som vi har masser af på Kastali’a – så kan din teaterlærer bruge tid på at lave teater sammen med dig i stedet for at skulle spritte af efter dig i undervisningstiden.

Når vi holder pauser, fordeler vi os, så nogen er i køkkenet, nogle i sofaen og nogle udenfor.

Elever og voksne udfører håndvask eller afspritter hænder ved ankomst til og afgang fra Kastali’a, ved skift af aktivitetog efter host/nys. Der står håndsprit rundt omkring.

Megavigtigt at I rydder ordentligt op efter jer, så jeres teaterlærer bedre kan komme til at spritte af.

Og med mindre hele kulturlivet lukker ned igen, så kommer vi til at spille forestillinger. Det kan godt være det bliver for færre publikummer, men det skal nok lykkes for os at finde en måde at vise forestillinger på.

Med ovenstående taget i betragtning glæder vi os til at skyde den nye teatersæson i gang!