Generalforsamlings referat

jun 5, 2024

Søndag den 2. juni 2024 kl. 14.00

Sted: Teaterskolen Kastali’a, Stemannsgade 9 c, 8900 Randers C

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens og den dagligledelses beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Forslag fra bestyrelsen: Fremtidig forældreinvolvering.
 9. Eventuelt

1         Valg af dirigent og referent

Dirigent:           Marie Brøsted

Referent:         Diana Rasmussen

Dirigent konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel.

2         Formandens og den dagligledelses beretning

Formand:         Sys Vestergaard

Dagligleder:     Lisbeth Nielsen

Begge beretninger blev vedtaget

2.1         Den dagligledelses beretning

Dagligleder beretter om årets- og fremtidige aktiviteter.

ÅRSBERETNING FOR TEATERSKOLEN KASTALI’A 2023

Foråret 2023

Sæson 38 hed den første sæson i 2023. 106 skønne elever og 6 flittige lærere fordelt på 8 hold. Vi afsluttede med 8 flotte forestillinger i Underværkets store sal.

I løbet af foråret var teaterskolen involveret i:

 • Vi sendte Kamliska folket til madmarkede på Jens Otto Kragsplads
 • Elever sminkede børn til Familiefest på Skovbakken, åbenhus i Underværket og Rds City

Efteråret 2023

I efterårssæsonen (sæson 39) havde vi 104 dejlige elever og 7 flittige lærere fordelt på 8 hold. Vi afsluttede med 8 flotte forestillinger i Underværkets store sal. Skolerne var meget begejstrede for forestillingerne.  – aflyste en skoleforestilling ingen solgte billetter.

Vi afholdte en lørdag med Teater tam tam, en god dag med elever i alle aldre.

Det var sæsonen, hvor 12 elever og 2 voksne i december tog til teaterfestival i Indien. En dejlig og lærerig tur for alle.

I løbet af efteråret var teaterskolen involveret i:

 • Kamliskafolket på gaden til openbynight
 • I BørneKultur Ugen afholdte de ældste elever prinsesse teselskab, bamsebal og var med på tur hvor de sminkede og legede med børn.
 • Ghostwalk for rds City
 • Afholdelse af kursus i Gestalt-teater med Diego Romera
 • Teenagerspraglenisser var rigtig meget på gaden i december, hvor de spredte julestemning i Randers by.

Projekter

Projekt SANS SELVVÆRD– ANERKENDESE – NÆRVÆR – SAMMENHOLD. 

I oktober startede vi undervisning på henholdsvis Hobrovejens Skole og Bjerringbro skole, hvor vi skal udfolde projektet i praksis. 3 4. Klasser i Randers og 2 5. Klasser i Bjerringbro/Viborg  – der er afsat 1,5 år til afprøvning af praksis – slutter december 2024, hvor vi starter op på etape 3. Etape 3 bliver udbredelse af erfaringerne fra afprøvningsforløbet.

Vi har fondet 184.700 kr. fra SANS start, hvilket betyder at SANS ikke belaster Kastali’as økonomi.

Administration:

Fungerede

Samarbejdsprojekter i 2023

 • ’Historier PÅ spil’ – Et samarbejde med Teaterskolen Kastali’a, Randers Ungdomsskole, Læringscenter Randers, Randers Fortællerne og Randers Bibliotek, hvor forfatterspirerne har kreativskrivning.
 • Skoletjenste. Kastali’a deltager i div. netværksmøder. I forbindelse med den åbne skole udbød Kastali’a forskellige tilbud til kommunens skoler: Trivselsforløb; Kompetenceudvikling af lærere; Teater som læringsvej; Basis teaterarbejde; Udvikling og opsætning af forestillinger. Desværre har ingen skoler gjort brug af dette i 2023

Lokalerne blev udover Kastali’a i 2023 brugt af:

 • BørneKultur Ugen v. Kulturelt Samvirke Randers
 • Randers Ungdomsskole hold ”Historier på spil”
 • Spragelnisserne brugte lokalerne i december til omklædning.
 • Randers Fortællerne holder møder og fortælle aftner

Personale

Laura Alm, Jan Værum og Lisbeth Nielsen – underviser.

Sørine Kyndesen, Elvira Brøsted, Maja Krog, Laust Nielsen, – hjælpeundervisere.

Diana Rasmussen – ansvarlig for bogføring, regnskab og div. lister.

Heidi Kristensen stoppede som ansat til SANS

Kastali’a har haft 3 personer i jobtræning og 2 unge i erhvervspraktik fra folkeskoler.

Vi har ansat 2 unge elever som SoMe ambassadør på Kastali’a til TikTok og Instagram. Vi håber at nå de unge på den måde. 

Økonomi

Kastali’a kom ud med et underskud på 50.148 kr.

Grund: faldende elevtal, mange eksterne jobs og sponsorater, vi sparede på alt.

Vi modtog lokaletilskud fra Randers Kommune. (direkte til Underværket) og tilskud til lokalerne på 2. sal

Medlemstilskud og ekstra medlemstilskud (overskud deles) fra Randers Kommune

Lions Club Kronjylland (fordi de kan li’ os), Soro optimisterne, DATS (til Indiens turen), Gave fra forældre/bedsteforældre

Det første hele år med den daglige leder på fast løn.

Internationale projekter

Ingen i 2023

Fremtiden på Kastali’a

Kastali’a er organisatorisk kørende, elevantallet er faldende, det skal vi have gjort noget ved.

Vi skal have sikret lokalerne på 2. Sal. Vi har pt. ansøgning hos Randers kommune om tilskud til lokalerne på 2. Sal.  – afventer svar.

Alle foto fra sæson 1 og til sæson 38 forsvandt, de skal samles ind og sikres. – et arbejde der er i fuld gang.

Vi er inviteret Nepal i november/december 2024 og har takket ja.

2.2         Formandens beretning

Årsberetning 2023

Når vi som bestyrelse kigger tilbage på 2023, så er det overordnet med stor tilfredshed og så et opmærksomhedspunkt. Det vender jeg tilbage til.

Forestillinger

Det vigtigste for Kastali’a er naturligvis, at børn og unge skaber fantastisk teater. Og det gør de. De lavede igen i 2023 nogle fantastiske forestillinger. Set med bestyrelsesbriller formår de voxne på Kastali’a at skabe den trygge ramme, som giver teatereleverne mulighed for at folde deres tanker, udfordringer og skøre ideer ud.

Digitalt savvy unge

 – og skal jeg pege på en lille tendens, så er det, at der er kommet flere digitale elementer ind i det visuelle udtryk på forestillingerne. Vi kan forbande mobiltelefoner, men vores børn og unge kan trylle med dem på en måde, vi andre ikke kan, og det fanger de voksne her dygtigt og indarbejder i stykkerne.

Drift og økonomi

Der var igen i 2023 sikker drift på Kastali’a. Ansvarsfuld og dygtig ledelse – det er Lisbeth, og sammen med Diana er det et godt team til at holde styr på alt det administrative. Derudover har Kastali’a dygtige og dejlige undervisere – både de voxne voxne og de unge voxne.

Jeg vil gerne fremhæve, at vores teaterskole ikke er en kommunal teaterskole. Kastali’a er ”på egne hænder” – og det er faktisk rigtig godt gået.

Der var godt nok, som Lisbeth har nævnt, underskud i 2023 – det var det med opmærksomhedspunktet. Vi er ikke bekymrede. Bestyrelsen har sammen med Lisbeth været i gang med at udvikle ideer til indtægtskilder.

Vi har ikke fundet et guldæg, men vi fortsætter ideudviklingen.

Og vi fortsætter også en dialog med kommunen.

Et helt særligt tilbud

Teaterskolen Kastali’a er – efter vores mening – et meget vigtigt tilbud i Randers. Og der er ingen tilsvarende tilbud til børn og unge.

Der bliver også anerkendt af Randers Kommune. I form af huslejestøtte. Lisbeth nævner.

Men også i form af samarbejde om projektet SANS.

(Lisbeth har nævnt)

Fra bestyrelsens side skal der udtrykkes stor begejstring for, at projektet fik vinger i 2023. Det bygger på et godt forarbejde og flyver nu. Det er så fedt, og det bliver så spændende at følge det her i 2024.

SANS bygger på det skabende fundament i Kastali’a: At man med krav og forpligtende fællesskab kombineret med livsteater kan skabe nogle positive forandringer. Dette første forløb kommer til at give os de første erfaringer med, hvordan Kastali’as værdier og tilgang til at skabe i fællesskab kan bruges til at skabe gode fællesskaber for børn i skoleregi.

Bestyrelsen

Skulle nogen af jer sidde med ideer til, hvordan I ser Kastali’a kan bidrage på anden vis, så sig endelig til. Vi er meget lydhøre i bestyrelsen. Vi har fået nye medlemmer, og der er en god energi og iderigdom. Vi har en god dialog med Lisbeth – og hun er også meget lydhør 😀

Vi ser frem til endnu et godt år på Kastali’a – ovenikøbet et jubilæumsår 😀

Der var snak om Kastali’a som kommunal institution eller ikke.

3         Fremlæggelse af regnskab

Gennemgang af regnskab v/daglig leder Lisbeth Nielsen

I 2023 kom vi ud af regnskabsåret med et underskud på 50.148 kr. Dette skyldtes bla. faldende elevtal, samt færre eksterne jobs.

Regnskabet godkendes

4         Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastholdes på kr. 150,- årligt.

5         Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne ang. Afholdelse af generalforsamlingen. De vil gerne at det bliver rettet til senest afholdelse d. 1. juli i stedet for senest 1. maj som der står nu.

Dette blev vedtaget.

Der var spørgsmål ang. alder og medlem: Dette vil blive kigget på til kommende bestyrelsesmøde.

6         Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelse:

Formand:                    Sys Vestergaard

Næstformand:           Marie Brøsted                     (på valg – ønsker genvalg)

Menig                          Louise Brown                       (på valg – ønsker ikke genvalg)

Menig:                         Mette Hermansen

Menig:                         Jørgen Holmegard

         Suppleanter:              Tommy Høeg Jensen             (På valg – ønsker genvalg)

                                      Charlotte Bylling                 (På valg – ønsker genvalg)

Ny bestyrelse pr. 2. juni 2024

Sys Vestergaard

Marie Brøsted

Mette Hermansen

Jørgen Holmegaard

Charlotte Bylling

Suppleanter:

Tommy Høeg Jensen

Trine Esdahl

Den nye bestyrelse mødes d. 11. juni 2024 kl. 18.30, hvor de konstituerer sig.

7         Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Revisor:                       Tommy Høeg Jensen

Revisor suppleant:    Malene Thune

8         Eventuelt

Formanden takkede for god ro og orden.